Likwidujemy bariery dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne często czują się niepotrzebne i wykluczone ze społeczeństwa. Celem naszej organizacji jest zapewnienie niepełnosprawnym wysokiego poczucia własnej wartości, pomoc w znalezieniu pracy oraz dalszego pomysłu na życie.

Pierwszym krokiem powinno być pokonanie bariery strachu przed niedostępnością czynności zupełnie zwyczajnych i prostych dla zdrowych osób. Prezentujemy niepełnosprawnym sport, pomagamy z organizacją formalności, a także pokazujemy nowe ścieżki, którymi mogą oni podążać we współczesnym świecie.

rower
kalectwo i sport
niepełnosprawni muzycy
mecze dla słabszych
praca umyslowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się najważniejszymi faktami na temat likwidacji barier dla niepełnosprawnych.
Więcej